Psychológia obezity (časť. 2)

Autor: mdiet .sk | 5.2.2015 o 6:19 | Karma článku: 4,03 | Prečítané:  993x

Téma psychologických príčin obezity je, ak sa chceme vážne venovať téme obezity, neobíditeľná. Článok je snahou o nahliadnutie do problematiky obezity z pohľadu psychosomatického.  Psychosomatiku môžeme veľmi zjednodušene považovať  za proces analýzy súvzťažností psychických príčin a telesných príznakov. U väčšiny ostatných telesných príznakov je relatívne jednoduchšie vypátrať korene ich príčin vo svete psychiky. Obezita je jednou z tém kde je tých príčin viac, sú vrstvenejšie a ich vzťahy komplikovanejšie. 

Regulátor hmotnosti

Tak ako existuje napríklad regulátor telesnej teploty, má telo aj svoj regulátor telesnej hmotnosti. Pre ľahšie pochopenie si najprv ukážme fungovanie regulátora teploty. Ak telo vystavíme  vysokým teplotám alebo chladu zapojí príslušné regulačné opatrenia (začne sa potiť alebo triasť zimou) aby udržalo hodnotu, ktorá je na termostate nastavená. Ale v prípade keď je telo ohrozené napr. inváziou choroboplodných zárodkov bude ochotné vo vyššom záujme sebazáchovy nastaviť termostat na vyššiu hodnotu a tak vytvoriť menej vhodné podmienky pre život agresorov. Samozrejme  čo najskôr  po zvládnutí ohrozujúcej situácie sa vracia k pôvodnému nastaveniu lebo pretrvávajúca zvýšená teplota oslabuje organizmus. No môžu sa vyskytnúť situácie keď sa organizmus v dôsledku chronických zápalov musí prispôsobiť trvalému zvýšeniu teploty.

V princípe podobne pracuje aj regulátor telesnej hmotnosti. Od vnútorného vzorca dostane  požadovanú hodnotu a urobí všetko aby ju udržal. Zvonka prichádzajúce vplyvy (diéty, telesné cvičenie) vyvolajú príslušné protiopatrenia, napr. zvýšený pocit hladu. Aj tento regulátor opustí svoju nastavenú hodnotu len v stave mimoriadneho ohrozenia celého organizmu. Skôr ako by človek prestal byť schopný niesť svoj život, regulátor radšej pristúpi na trvalé zvýšenie požadovanej hodnoty. Toto zvýšenie je podobné ako chronická teplota a má svoju hornú hranicu. Mimoriadne tvrdé prostriedky, ako napríklad pôstne kúry,  si vyžadujú mimoriadne tvrdé protiopatrenia, ako napríklad záchvaty nekontrolovaného konzumovania. Regulátor hmotnosti svedomito stráži našu rovnováhu. Jemu vďačíme  za to, že naša hmotnosť sa v skutočnosti nevymkne kontrole, ako to často zvykneme tvrdiť. Tu naša kontrola ani zďaleka neznamená  kontrolu regulátora. Vnútorný vzorec je ten čo nastavuje regulátor hmotnosti na určitú úroveň. Regulátor hmotnosti je výkonný orgán vnútorného vzorca, ktorý všetko vyhodnocuje a zjednocuje potreby tela s potrebami duše a mysle. Musí brať do úvahy celkovú situáciu. Nadváha je tu menej nebezpečná ako depresia alebo sklony k samovražde pre chronické pocity sklamania. Vzhľadom na zodpovednosť, ktorú má reaguje regulátor na ohrozenie životnej rovnováhy nanajvýš adekvátne.

Vnútorný vzorec

Je to vlastne náš vnútorný obraz, obraz seba samého, vzorec ktorý si neuvedomujeme nakoľko je umiestnený v nevedomí. Jeho základná forma sa vytvára už v útlom v detstve. Vytvára sa pod vplyvom okolitého prostredia. Najdôležitejším je spôsob prijatia našim bezprostredným okolím, napr. či sme obklopení láskou bezpodmienečnou, či prípadne podmienečnou. Tieto ale i ďalšie vplyvy ovplyvňujú spôsob prijatia seba samého, či spôsoby komunikácie s okolím aj so sebou samým. (Jedná sa o hlbšie v pečatenie než je pôsobenie stravovacích zvyklostí rodiny, ktoré vytvárajú určité stravovacie návyky.)

Skúsme sa teraz na príklade pána X dopátrať aspoň jednej časti jeho vnútorného vzorca.  Položme si otázku: „Prečo má pán X takú nadváhu? Materiálnu príčinu nájdeme v hŕbach prijatého jedla. Na otázku , prečo toľko je, by pán X samozrejme odpovedal: preto, že má taký veľký hlad. Ďalšia otázka na cieľovú príčinu by nás už mohla posunúť ďalej: Čo chce pán X svojou nadváhou dosiahnuť.  Zo začiatku by pravdepodobne poprel akýkoľvek zámer. Po krátkej úvahe by možno odpovedal, že chce uspokojiť svoje telo a seba. („Jedlo ma upokojuje“, „je to moja najkrajšia odmena večer po ťažkom dni“, „jediný pôžitok ktorý mám“.) Príčina vonkajšej formy a príčina vnútorného vzorca sformulujú nakoniec rozhodujúcu otázku: Akú úlohu hrá jedlo v živote pána X? Táto otázka nás zvedie k programom, ktoré sú väčšinou staršieho dáta a riadia náš život viac-menej bez nášho vedomia.

Prakticky každý človek s nadváhou má všetky informácie a poznatky, aké len potrebuje. Už aj malé dieťa vie, že jedením sa priberá. To, že poznatky a informácie nič nezmôžu proti moci jednotlivých vzorcov, to je každodenná skúsenosť tučných ľudí. A ak sa odpieraním potravy prepracujú k štíhlosti, vytvoria si život v rozpore so svojím vnútorným vzorcom.

V prípade, ak si človek priznal, že u neho vnútorný vzorec zvíťazil, že ho ovláda podvedomá časť duše je treba si ujasniť a akceptovať, že: 1. vedomé prianie bolo doposiaľ slabšie ako podvedomí vzorec a z niekoľkých súbojov už odišlo ako totálne porazené. Presný počet porážok sa rovná počtu začatých diét. 2. Ďalej si musíme priznať, že náš vnútorný vzorec bol doposiaľ oveľa dôslednejší ako naše vedomé prianie a prežil aj ten najdôslednejší plánovaný diétny pokus. 3. Teda náš vnútorný vzorec je omnoho šikovnejší a správa sa oveľa rafinovanejšie.  Ide nato takpovediac „zľava“ zatiaľ čo my sa snažíme na pravej (mužskej), rozumovej ceste. 4. Mali by sme sa priznať, že len my si svoju hmotnosť nedokážeme udržať, ale náš vnútorný vzorec si svoju hmotnosť drží za každých okolností.

A konečne téma, ktorá by nás už mohla doviesť, hoci aj len k čiastočnému cieľu na ceste sebapoznania.

Dvojramenná váha

Východisková situácia – na jednej miske je obézny človek a ten je na druhej strane vyvažovaný olovenými závažiami. Ak neurobíme nič iné, len dietárčením zhodíme nadbytočné kilogramy, automaticky vystúpime na našej miske hore a závažia klesnú k zemi. Možno teraz podľa štatistiky máme ideálnu hmotnosť, ale určite nie sme v rovnováhe. Ako môžeme rovnováhu dosiahnuť späť? Môžeme buď znovu pribrať, alebo odľahčiť náprotivnú misku. Prvá a najčastejšie uplatňovaná možnosť  vedie síce k opätovnej rovnováhe, ale na pôvodnom nezdravom základe je vlastne skutočnou príčinou jo-jo efektu.

Treba si uvedomiť, že olovené závažia predstavujú duševnú hmotnosť, respektíve duševné príznaky, čiže témy súvisiace s hmotnosťou potlačené do tieňa. Závažia symbolizujú duševné problémy, ktorými sa zaťažujeme a ktoré vyžadujú telesnú nadváhu. Možno povedať, že naše duševné problémy  sú príliš závažné na to, aby ich naše ľahučké telo dokázalo vyvážiť. Ak prenecháme duševným príznakom väčší priestor, teda ak sa s nimi budeme vedome zaoberať, ak im teraz budeme pripisovať väčšiu váhu, premiestnia sa obrazne na našu stranu a tá sa vzápätí pohne smerom k rovnováhe, my sa totiž staneme duševne ťažšími, kým záťaž na druhej strane klesá.

Ak použijeme príznak , ktorý sme v minulosti zatlačili do tieňa, ovplyvníme tým obidve strany váhy súčasne.  My duševne priberieme a zároveň odľahčíme jednu oblasť na problémovej, tieňovej strane, kvôli ktorej je nutné neustále dovažovanie. Ak týmto spôsobom dosiahneme stred, budeme skutočne vo vyváženej situácii. Bude to rovnováha, ktorá sa udržiava sama a ktorá nie je odkázaná na telesné či duševné subvencie.

Prednosti a posolstvo nadváhy (olovené závažia) nám pomôže objasniť nasledujúca analýza:

Na ľavú stranu hárku papiera napíšeme témy ktoré sa nás týkajú. Oproti, na pravú stranu, si označíme ich posolstvo. Takto dostaneme profil svojho stravovacieho vzorca. Na ďalší hárok papiera, ktorý si položíme vpravo od toho, kde sme si poznačili najdôležitejšie body svojho vzorca budeme hľadať jednu alebo viac možností náhradného riešenia pre príslušnú problémovú oblasť.

Napr. v ľavom stĺpci bude stáť : „Obľuba pikantných korenistých jedál“. V pravom stĺpci ozrejmíme principiálny problém: „želanie integrovať nové podnetné, vzrušujúce veci, túžba po zmene a dobrodružstve. Na druhom papieri treba prísť na to, ako by bolo možné ešte ináč než len korenistým jedlom tento princíp prežívať. Napadne nás paralela s témou dobrodružstvo v láske, pikantný exotický vzťah, dožičiť si viac pestrosti, dať do života viac fantázie. Prípadne cestovanie po exotických krajinách, aby sa oči mohli do sýtosti vynadívať na nové, pestré a nepoznané veci. Pôžitok sa vždy viaže na naše zmysly. Naskytuje sa nám dobrá príležitosť pustiť k slovu aj ďalšie zmyslové orgány.

V inom prípade by na ľavej strane hárka mohlo byť jednoducho uvedené: „Kladenie dôrazu na množstvo jedla, prijímanie veľkého množstva kalorickej potravy.“ Na pravej strane hárka by potom mohlo byť napísané napríklad „naliehavá potreba rásť, zväčšovať sa, rozširovať sféru svojho vplyvu, chcieť viac mať“. Ponúkané riešenia: namiesto neustáleho zväčšovania telesného priestoru snažiť sa o rozšírenie svojho skutočného životného priestoru. Ideálne by bolo dokázať vlastnými silami vybudovať nové, väčšie obydlie (to v prípade ak človek žije stiesnený v malom byte). Inou vecou je zistenie, že človek chce mať väčší vplyv v profesijnej alebo spoločenskej oblasti, čiže skutočným cieľom je expanzia. Pritom môže ísť o získanie nových trhov, presadenie svojej vlastnej samostatnej kancelárie, chcieť mať vlastnú sekretárku, alebo si kúpiť väčšie auto. Ale tento rozpínavý telesný príznak môže  tiež znamenať, že náš duševný vývoj potrebuje viac miesta, a že by teda boli vhodné príslušné cvičenia.

Ďalšie príklady presahujú rámec tohto krátkeho zdelenia. To čo je naozaj dôležité, je nájsť za každý stravovací vzorec zmysluplnejšiu náhradu, zmysluplnejšie naplnenie daného princípu.

Aby naša snaha bola korunovaná úspechom je na záver potrebné, okrem vyššie uvedenej analýzy stravovacích vzorcov, vytvoriť si novú vnútornú formu, a až táto potom prestaví regulátor hmotnosti na novú hodnotu hmotnosti.

Nová vnútorná forma

Ako možno takúto vnútornú formu vytvoriť? Tak isto ako sa vytvoril vnútorný obraz, ktorý teraz máme a ktorý určuje tú postavu, čo prestala vyhovovať  nášmu vedomiu. Podstatnú úlohu tu zohrávajú predstavy. (Počnúc nežnými osloveniami z detstva „gulička“ a končiac predstavami, ako si vytvoriť náš vnútorný vzorec o tele, ktoré by odolalo každej záťaži...) Rovnako dôležitú úlohu zohral aj počet opakovaní, ktoré prispeli k tomu, že vnútorný obraz sa stále viac a viac premietal do reality. Predstavy a obrazy majú obrovskú účinnosť a ich časté opakovanie formuje hlboko uložené duševné obrazy. Takže ak chceme vytvoriť nové pole, musíme si pomôcť vlastnou predstavivosťou a metódou častého opakovania. Spočiatku sa nám hra s vytváraním obrazov vo fantázii môže zdať detinská. Vtedy je dobré si uvedomiť, že aj starý vzorec pozostáva z rovnako jednoduchých obrazov (pravda v detstve sme svetu fantázie viac otvorený a tieto obrazy sa ľahšie a rýchlejšie fixujú). Vytvorenie tohto obrazu nie je až tak náročné, veď väčšina ľudí  dobre pozná svoju vysnívanú postavu. Tieto sny by teraz bolo treba zintenzívniť. Čím jasnejšie obrazy si dokážeme vytvoriť a čim viac emócií do nich zapojíme, tým hlbšie sa dostanú, a náš nový vzorec, v ktorom mi hráme novú úlohu, sa bude stabilizovať rýchlejšie. Bolo by veľmi užitočné nadviazať so starým vzorcom ozajstný dialóg. Nikto nepozná ťažkosti, ktoré nás čakajú, lepšie ako tento pól našej osobnosti.

Vzorce majú svoj vlastný život. Preto hovoríme o sile zvyku. Aj keď niektoré pole stratilo  svoj význam, existuje napriek tomu aj naďalej a na jeho rozpad treba vynaložiť veľa energie. Vidíme to v situáciách, v ktorých sme boli zvyknutý – podvedome zvyknutý – jesť. Napríklad pri sledovaní televízie. Skôr, ako sa človek spamätá, má v ústach ďalšiu dávku čipsov.  Preto je v prvom období výmeny vzorcov dôležité stále byť v bdelom stave a pozorným striehnuť na podobné momenty a situácie. Vždy keď nás starý vzorec uvedie  znovu do pokušenia, môže nám pomôcť, keď sa chvíľu zatvoríme oči a uskutočníme krátky rozhovor s príslušným pólom vlastnej osobnosti. Každým víťazstvom sa nový vzorec posilní a starému zároveň unikne kus sily. Predovšetkým začiatok je ťažký. Každým ďalším zvládnutým krokom , každým pokušením, ktorému odoláme, ide všetko ľahšie a čoskoro z toho môže byť príjemná hra.

Nakoniec nejde o samoúčelné chudnutie, realizáciu nejakej predstavy odtrhnutej od reality. Je to proces nájdenia seba samého s cieľom žiť svoj život plnšie, s radosťou a nádejou. Takisto cieľom nie je len dlhý život, veď človek nikdy nevie - stačí vyjsť na ulicu alebo nasadnúť do auta...,  ale život v ktorom sme sebestačný a nestávame sa ťarchou prie iných. 

Samozrejme súčasné dodržiavanie správnych a prirodzených zásad prirodzenej výživy a primeraných pohybových aktivít je predpokladaná.

Záverom mi dovoľte citovať myšlienku pána Miroslava Hrabicu venovanú tejto téme:

   „Obezita je obrana. Nebojujte najprv so svojimi nadbytočnými kilami, aj keď možno na čas úspešne, ale najmä a v prvom rade zvládnite sami seba. Naučte sa milovať svet, aký je, naučte sa chápať zmysel životných skúšok a veriť v krásu budúcich chvíľ. Ak toto zvládnete, potom každá diéta a obmedzenie stravy v objeme alebo čase budú mať trvalé výsledky. Lebo odložíte len to, čo už nepotrebujete. Prebytočný tuk je ako teplý šat, ktorý si dávate, keď sa v živote chvejete zimou nelásky a klepete strachom z prežitého či očakávaného.“ 

 

Použitá literatúra:

Reudiger Dahlke, Trápi vás nadváha? Chudnutie sa začína v hlave, Ikar, 2006 
Thorwald Dethlefsen, Reudiger Dahlke, Nemoc jako cesta, Aquamarin, 1995

Autor:

MUDr. František Križanovič, 
MWM s.r.o., M.R.Štefánika 53, 960 01 Zvolen,
mail: info@mdiet.sk
web: www.mdiet.sk

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Minúta po minúte: Bratislavu čaká tretí protikorupčný pochod

Organizátori na protikorupčný protest pozvali aj premiéra Roberta Fica.

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.


Už ste čítali?